Hasta Kabul Şartları | Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi - Karaman

Hasta Kabul Şartları | Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi - Karaman

Hasta Kabul Şartları

Tam Bağımlı (Ağır Engelli) Engel Grubu Ruhsal Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu bulunan engelli bireylerin merkezimize kabulü için, müracaatçılarımızın aşağıdaki adımları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak kuruluşumuz yetkilileri ile irtibata geçilmesi halinde, engelli yakınlarına/vasilerine süreç hakkında gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler en doğru ve en hızlı şekilde yapılacaktır.

1-) Vasilik

Engelli sağlık kurul raporunda Ruhsal tanımlama ve Tam Bağımlı (Ağır Engelli) ibaresi işaretli ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu almalı.

2-) Müracaat:

İkameti Karaman il sınırlarında olan engelli için vasi veya vasi adayı/kendisi, ilçe Sosyal Hizmet Merkezi'ne veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Karaman ili dışında bir ilde olması durumunda ise müracaatın en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne veya o ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Müracaat için gerekli evraklar

► Sağlık kurul raporu (aslı) (Tam Bağımlı (Ağır Engelli ve Ruhsal engel grubu şartı aranır.)

► Vasilik kararı aslı ya da tevzi formu aslı

► Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi

► İkamet gösterir nüfus kayıt örneği

► Başvuru dilekçesi

Dilekçede, bakıma muhtaç engelli birey için yerleştirilmesi talep edilen bakım merkezinin adı (Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi) açıkça belirtilmeli, ayrıca engelli bireyin veya vasinin/yakının (varsa) adı soyadı, adresi ve telefon numaraları yazılmalıdır.

 3-) Bakım Ücretinin Devlet Tarafından Karşılanması

Hane Halkındaki Kişi Başı Gelirin 3/2 sinden az olması takdirde engelli bireyin bakım masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır.

4-) Bakım Ücretinin Aile Bireyleri Tarafından Karşılanması

Hane Halkındaki Kişi Başı Gelirin 3/2 sinden fazla olması durumunda engelli bireyin bakım masraflarının tamamı aile bireyleri tarafından karşılanabilir. Bakım ücretinin tutarı Kurucu Müdür ile görüşülerek belirlenecektir.

Müracaat için gerekli evraklar

►Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı (Ağır Engelli yada Tam Bağımlı Şartı aranmaz, Engel Grubunun Ruhsal olma şartı aranır.)

► Vasilik kararı aslı ya da tevzi formu aslı

►Hizmet Alacak Bireyin Nüfus Cüzdanı Örneği

►Vasi yada Vasi adayı Nüfus Cüzdanı Örneği

► Başvuru dilekçesi

Başvurular direk olarak Merkezimize yapılması gerekmektedir.